Werkwijze en Visie

Integratieve kinder/jeugdtherapie  is een oplossingsgericht  traject waarbij het kind centraal staat. Elk kind is uniek en heeft recht op een behandeling die bij hem/haar past.
De kindertherapeut bekijkt uw kind vanuit de volgende zes invalshoeken:
1. het medisch model:
gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen
2. het stressmodel:
gericht op de verhouding draagkracht/ draaglast
3. het cognitieve model:
gericht op gedachten, hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens kunnen leiden.
4. het gedragsmodel:
gericht op het aan- of afleren van gedrag
5. het systemisch model :
gericht op de systemen (contexten) waar het kind mee te maken heeft (gezin, school, sport vereniging)
6. het psycho-analytisch model:
gericht op onverwerkt verleden.
Uit deze zes modellen een passende therapie samengesteld. Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het kind op een positieve, oplossingsgerichte manier, die aansluit bij de behoefte van uw kind. Dit kan ondermeer aan de hand van verhalen, creatieve uitingen, rollenspellen als tevens oefeningen gebaseerd op fysieke inspanning en ontspanning.Dit is nog maar een kleine hoeveelheid van de grote hoeveelheid interventies die ingezet kunnen worden.
Kindertherapie streeft het na een plan van  aanpak “op maat”  te maken.
Een ieder is tenslotte uniek!
Visie
  • de rechten van het kind worden als uitgangspunt genomen.
  • het kind centraal staat
  • het kind wordt vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk benaderd
    wordt waardoor ik kindgerichte therapie kan aanbieden.

Reacties zijn gesloten.