Leerkrachten

Leerkrachten en interne begeleiders hebben naast hun onderwijstaak ook de belangrijke rol van problemen signaleren. Díe kinderen herkennen die problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen. Die situaties onderkennen en melden.Kortom een signaleringstaak
Je bent leerkracht en je wilt weten of je eigen gevoel over je contact
met een bepaald kind klopt.
Elke leerkracht kent ze wel: de aandachtvrager, de onruststoker,
altijd een weerwoord, altijd alles tien keer vragen, druk of heel stil,
onzeker, gesloten, niet te bereiken, huilerig.
Kortom, een kind in zijn afweer.
Misschien soms ook kinderen van wie je helemaal niets begrijpt?
Hoe ga je daar nu als leerkracht mee om?
Hoe kun je dat nu aanpakken en oplossen?
Je beseft dan dat kinderen en ouders daar ook zelf problemen mee hebben, er iets aan willen doen.
Integratieve Kindertherapie kan dan vaak hét hulpmiddel zijn bij deze problemen.
Bij de kindertherapeut staan de belangen van het kind centraal.

Reacties zijn gesloten.